Så er det altså klart; ordningen med halv takst på sideveiene til E16, og fortsatt fritak for beboere i definerte områder på Galterud og Fulu, fortsetter. Dette ble klart før helga, da Samferdselsdepartementet kunngjorde at det var oppnådd enighet mellom Viken og Innlandet fylkeskommuner og staten.

Les også: Endelig klart - halv takst i bommen

Bakteppet var en frykt fylkeskommunene hadde for at deres garantiansvar for bompengelånet kunne bli utløst, dersom inntektene knyttet til passeringer ble for lave. Halv pris er noe de fleste av oss liker. Det er ingen hemmelighet at mange gjerne tar en liten omvei for å spare noen kroner. Og færre fullpris-passeringer på selve motorveien innebærer nødvendigvis mindre penger i kassa.

Johan Aas (Frp), vararepresentant til Stortinget og en av mange som har trykket på for å få på plass en permanent løsning, sier han er glad for at alle har dratt i samme retning, og at saken nå er løst.

«For oss var det viktig at kostnadene for beboere, pendlere, sykehjemsbesøkende og kjøring til og fra butikk og andre aktiviteter blir rimeligst mulig. Når man ikke benytter den bompengefinansierte E16 en eneste meter, blir det grusomt urettferdig å måtte betale bompenger for å bruke sideveiene», sier Aas i en kommentar til Glåmdalen.

Denne argumentasjonen har vunnet fram, og alle som har kjempet i denne saken kan pustet lettet ut. Baksiden av medaljen er at man opprettholder en høyere trafikk på sideveiene enn det ellers ville ha vært, noe som kan være en ulempe for dem som bor langs disse veistrekningene, og at nedbetalingen av veien ikke går så fort som den ellers kunne ha gjort.

Men de færreste seire er vel helt blottet for bismak. Og disse er nok til å leve med for dem som er berørt. Iallfall har det ikke vært mange som har ytret ønske om å sette opp satsene på sideveiene.

Uansett er fint at denne saken nå er avsluttet, slik at våre politikere kan bruke krefter på andre saker. Som for eksempel å få bygd ferdig E16. Det vil kreve politisk kløkt, slik den saken har utviklet seg den siste uka.