– Vi har en visjon: Vi er med på alt som gir trivsel for beboerne på Austmarka, sier Arnfinn Granstrøm i Austmarka Vel.

Nesten 20 år med dugnadsinnsats ble til turstien Vestbredden. Austmarka Vel har på seinvinteren fullført prosjektet langs Sagåa, et trivselstiltak av ei turløype. I praksis er det blitt en mye brukt helårs tursti med gatelys.

LES: Vestbredden har fått tursti med gatelys

Søkbare midler

Ole Martin Knashaug (Ap), leder av komiteen for samfunnsutvikling, forteller hva søkbare midler til tettsteder i Kongsvinger egentlig er:

– Kommunestyret vedtok i desember i fjor å avsette 450.000 kroner til tettstedsutvikling.

– Tilskuddet på 10.000 kroner er søkbart for utviklingsselskap og velforeninger. Disse må være etablerte og tilknyttet Tilskuddsportalen, som for eksempel Austmarka og Brandval Utvikling.

– Folk kan også søke på prosjekter og aktiviteter som styrker identitet, engasjement og tilhørighet til tettstedet sitt, ta for eksempel aktivitetsanlegg og møteplasser i bygda, legger Knaushaug til.

 – Se på Austmarka

– Om Austmarka Vel skal søke slik midler? Det ser jeg ikke bort ifra. Vi bruker de gode kontaktene vi har i Kongsvinger kommune. Alf Mathias Lilleengen og Stig Fonås er samarbeidspartnere som det er lett å jobbe med, svarer Arnfinn Granstrøm i Austmarka Vel.

– Vi som er underlagt enheten for «kultur og fritid» er avhengige av å ha flink folk, slik som dere her på Austmarka! Det er dere som skaper gode og levende bygder, sa Alf Mathias Lilleengen da en diger skokk med glade austmarkinger gikk turstrekningen i forrige uke.

– Kom tilbake når lauvet skyter og graset gror. Vestbredden er utrolig fin i tida før St. Hans. Da er det bare å sette seg ut på Jutholmen med meitestanga, svarer Arnfinn Granstrøm.