Vil overføre sju millioner kroner fra oppvekst til eldreomsorg

GRUE: Det fødes færre og det blir mange flere eldre i Grue. I løpet av tre år kan det derfor overføres sju millioner fra oppvekst til omsorg.