– Vask, eller betal for bruk av hallen

GRUE: Fire måltider med mat og økt grunnbemanning. Sykehjemmet får sitt, og i motsatt ende må brukerne av Gruehallen nå vaske og rydde selv for å unngå halleie.