Grønt skifte og dyrefôr av tre

ÅSNES: Glommen Tech har kommet langt i å lage dyrefôr av tre. De skal dessuten bygge ny fabrikk, og Solør er rustet til å ta del i det grønne skiftet. Det er ungdommen også.