Midlertidig gjeninnføring av kontroll på såkalte indre grenser betyr at politiet på noen utvalgte grenseoverganger vil sjekke ID-en til folk som reiser inn til Sverige.

Personer som kommer inn, må vise at de har rett til innreise og opphold i landet, for eksempel ved å vise pass eller et nasjonalt identitetskort.

– Utenlandske statsborgere som allerede bor i Sverige trenger ikke å bære et pass, men må på oppfordring av politiet vise pass eller andre dokumenter, vise at de har rett til å oppholde seg i Sverige.

Unntak for Norden

For nordiske borgere og dem som fra før av er bosatt i et nordisk land, så er det tilstrekkelig å bære med seg et gyldig førerkort eller en gyldig legitimasjon som er utstedt i et nordisk land.

Ifølge den svenske politimyndigheten kan en såkalt tilfeldig kontroll av utlendinger kun utføres når det foreligger saklig grunn og mistankte til å tro at personen ikke har noen rett til å oppholde seg i Sverige, eller om det er særlig grunn for undersøkelse.

Alle disse nye forutsetningene ble lagt fram av den svenske regjeringen på en pressekonferanse torsdag.