Annika Jönsson Haar flyttet til bygda i mai og gikk rett inn i en lederrolle i Flisa grenderåd.

– Jeg tenkte at et verv ville være snarveien til å bli kjent med folk og forhold i Åsnes. Selv kommer jeg fra ei bygd med 800 innbyggere; Aspås utenfor Østersund. Der gjorde vi alt på dugnad da jeg vokste opp. Så jeg tenkte at dette er min mulighet til å gjenoppta innsatsen, sier Annika.

Med en ektemann som skal overta gården og jobb i Klubben, begynner hun å finne seg til rette. Og hun ser at mange gode prosjekt allerede er fullført – eller under utvikling.

Nå gjelder det å søke om tilskudd fra såpengene i landsbyen Flisa. Søknadsfristen er 17. september.

Landsbyen flisa

Landsbyen Flisa er et samarbeid mellom Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage AS, Åsnes kommune og innbyggerne (grenderåd).

Hovedmål i Landsbyen Flisa:

– Aktive grender (grenderåd) og levende bomiljøer

– Videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer «indre liv»

– Trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling

Bred medvirkning, felles læring, åpen kommunikasjon og folkehelse er sentrale faktorer i Landsbyen Flisa.

 

Annika Jönsson Haarr er imponert over mange av prosjektene som er gjennomført etter at grenderådene ble etablert. Mange av dem små og relativt rimelige, andre så store at det var få som trodde at ideen var gjennomførbar.

– Lekeparken er et godt eksempel. Den er finansiert ved hjelp av flere – som fond i bank og forsikring. Fortsatt er ikke det prosjektet avsluttet, fordi ildsjelene vil utvikle den videre. Slik kan prosjekt vokse, sier Annika.

Det er flere større prosjekt under oppseiling; treningspark ved Solør videregående, skatepark og videre utvikling i Nergrenda med strandpromenade.

– Ingen må være redde for å søke. Selv om ideen kan høres vill ut. Alle må begynne et sted. Men det er også mulig å søke på enkle tiltak og kulturarrangement som skaper trivsel, sier hun.

Grenderådet i Gjesåsen ledes av Marit Rudshagen, Tore Kordal i Hof, Finn Erik Vermundsberget på Finnskogen.