Før helga ble oppdraget kunngjort på Doffin (Database for offentlige innkjøp), en milepæl i prosjektet.

Av beskrivelsen går det fram at Sør-Odal kommune skal bygge ny skole for 1.–10. trinn for alle elevene i kommunen, som skal kunne håndtere 900 elever. Det forutsettes at den skal kunne åpne ved skolestart høsten 2019.

– I tillegg til arealer for undervisning, skal det bygges en ny flerbrukshall, uteområder skal opparbeides, inkludert parkeringsplasser og infrastruktur. I tillegg skal et midlertidig undervisningsbygg og tidligere SFO rives, lyder beskrivelsen av prosjektet.

– Fremtidens skole i Sør-Odal skal bygges etter passivhusstandard (NS 3701) og BREEAM-sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR 2016 Very Good. For oppvarming skal det benyttes fjernvarme levert av ekstern leverandør. Bygget skal oppføres med massivtre-elementer og ha en fasade med treuttrykk.

Det vil bli avholdt felles anbudsbefaring og informasjonsmøte for prosjektet 24. mai.

Sør-Odal kommune har satt tidsfristen for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse til 25. august.

Den økonomiske rammen er på 367 millioner kroner.