Fjerner gangfelt og vurderer å stenge pendlerparkeringen

SØR-ODAL: Gangfeltet på E16 fjernes. Samtidig kan det bli aktuelt å stenge pendlerparkeringa for å unngå ulykker på bussholdeplassen.