– Hedmark Trafikk har hatt en strålende reiseøkning i 2019. Vi fikk totalt 2.696.000 ordinære reisende. I hele Hedmark ga det en økning på 5,8 prosent sammenlignet med året før, noe som tilsvarer 148.700 flere reiser.

Det sier markedskonsulent Anita Glomsvoll i Innlandstrafikk, selskapet som nå er et resultat av at Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk ble slått sammen fra nyttår.

I tillegg har Hedmark Trafikk hatt rundt 2,2 millioner skolereiser i 2019.

– Totalt hadde vi nesten fem millioner registrerte reiser i Hedmark fylke i fjor. Bybussen i Hamar hadde alene den største økningen på 10,6 prosent, sier Glomsvoll.

Hun mener årsaken til den positive utviklingen kan forklares med god utvikling i rutetilbudet og at selskapet har vært synlige i markedet.

– Gode kampanjer har gjort tilbudet attraktivt, sier Glomsvoll.

Her er tabellen som viser antallet reiser og fordelingen på de forskjellige regionene de siste åra:

Region

2017

2018

2019

Endr. 18' til 19

Endr. i prosent

Hedmarken

1 567.343

1.656.316

1.786.451

130.135

7,9 prosent

Glåmdalen

570.136

560.937

560.896

-41

0,0 prosent

Østerdalen

326.729

330.492

349.105

18.613

5,6 prosent

Total

2.464.208

2.547.745

2.696.452

148.707

5,8 prosent