– Det er kun familien som vil være til stede i kirken under dåpen, forteller sogneprest Bettina Eckbo og legger til at det blir en enkel dåpsgudstjeneste med dåp av en konfirmant.

– Normalt har vi det som kalles høymesse med mange salmer og nattverd, men nå søndag blir det en dåpsgudstjeneste som er litt enklere i stilen, forteller sognepresten som synes det er trist at folk ikke lenger kan gå i kirken.

– Ja, jeg synes det er veldig trist, og det blir på en måte et paradoks, siden kirken er et sted man skal komme til når det er kriser og uro. Men dette viruset gjør ingen forskjell på folk, det berører oss alle på den ene eller andre måten. Men det viktigste har vi fremdeles og det er hverandre, sier Bettina Eckbo.

– Men det som er litt fint midt i alt dette når blant annet grenser og kirkebygg stenges, er å se hvordan folk finner andre alternativer, særlig digitale løsninger der man kan komme sammen uten å være nær hverandre. Som for eksempel det at Glåmdalen overfører denne gudstjenesten på nettet, som jeg synes er veldig flott, sier Bettina Eckbo.