Glåmdal tingrett består, men blir sammenslått

Av

Regjeringen vil opprettholde alle rettssteder i Norge, men slå sammen rettskretser. – Glåmdal tingrett vil opphøre å eksistere som selvstendig domstol, sier sorenskriver Vegard Sunde.