– Vannet mitt er bra, jeg trenger ikke nytt!

Givas bygger ut det kommunale vannet fra Mo til Austvatn. Hvis nordodølingene ikke kobler seg på for egen regning vil de få pålegg av kommunen.