– Vi har ikke helt hvordan pengene skal fordeles og disponeres, men dette skal vi snart se på. Utfordringen blir å sørge for at pengene til nytte for flest mulig, sier Roger Granseth i Kongsvinger idrettsråd.

– Hvor bekymringsfullt er frafallet i Kongsvinger?

– Det har vært og er et stort problem. Vi har hatt nedgang i antall aktive barn og unge to år på rad, og driver akkurat med å fullføre rapporteringen for 2022. Selv om det også er noen gode erfaringer hos idrettslagene, frykter jeg at vi fortsatt er på minussiden. Derfor kommer disse pengene godt med for å kunne snu trenden, mener han.

Offisielle tall viser at Kongsvinger har 497 barn og unge under 18 år i lavinntektsfamilier – noe som betyr at andelen barn som vokser opp i hjem med begrensede økonomiske ressurser er relativt høy.

– Trist og uheldig

– Nedstengte aktiviteter i koronaperioden er nok den viktigste grunnen til frafallet. Men økte levekostnader er også en vesentlig årsak. Treningsavgifter og kostnader til idrettsutstyr er dessverre ofte noe av det som må kuttes av familiens kostnader, og resultatet er at barna ikke lenger får mulighet til å være på idrettsaktiviteter. Det er både trist og svært uheldig for dem det gjelder.

Samtidig roser han Kongsvinger-politikerne, som enstemmig har innført lokale tiltak for å stimulere til idrettsaktiviteter ror barn og unge.

– Gratisprinsippet for leie av kommunale arenaer for barn og unge under 18 år er særdeles viktig, og må videreføres. Den såkalte kontingent- og utstyrskassa betyr også mye, slik at noen barn og unge får finansiert treningsavgift og utstyr, påpeker han.

Mangler tillitsvalgte

En annen utfordring er å få voksne til å ta på seg tillitsverv. I fjor var det to idrettslag som sto i overhengende fare for å måtte legge ned driften på grunn av at for få ville ta på seg formelle verv, men begge greide heldigvis å få på plass de viktigste funksjonene i tolvte time.

– Å skaffe til veie nødvendige inntekter for å drive idrettslag, tar ofte fryktelig mye tid og skaper masse bekymring. Derfor er økonomisk støtte som dette fra det offentlige et viktig bidrag til å gjøre hverdagen lettere for våre tillitsvalgte i breddeidretten, som gjør en utrolig innsats for at barn og unge kan få et aktivitetstilbud, legger Granseth til.

Nasjonal tiltakspakke

Satsingen er endel av ei nasjonal pakke på 125 millioner kroner som regjeringen bevilger for å få opp deltakelsen i idrettsaktiviteter for barn og unge. Pengene tas fra spillemidlene, og skal utbetales i mai.

– Pengene skal gå direkte til idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker. Pengene skal gå dit de trengs mest, og det tenker vi at idrettsrådene i de aktuelle kommunene har best oversikt over. Håpet er at dette kan redusere behovet for foreldrebetaling, og øke deltakelsen fra barn og unge, sier stortingsrepresentant Margrethe Haarr (Sp), som tok turen til hjembyen denne uka for å formidle gaven.

Hun påpeker at regjeringen allerede har gitt 664 millioner kroner til ulike målrettede ordninger for å inkludere barn og ungdom, og prioriterer å bruke spillemidlene på breddeidretten. I tillegg utgjør støtteordningen med full momskompensasjon to milliarder kroner, mens det er gitt 1,3 milliarder kroner i strømstøtte til frivillige organisasjoner.

Ti millioner fra ordningen skal gå til støtte i kommuner som faller utenfor den ordinære fordelingen, ognoe av pengene kan dermed havne i andre lokale kommuner.

Tverrpolitisk enighet

Også lokalpolitikerne i Kongsvinger gleder seg over tildelingen av ekstra støtte.

– Dette passer bra inn i satsingen som kommunen allerede gjør. Det er tverrpolitisk enighet om gratisprinsippet samt å bruke et sekssifret beløp til kontingent- og utstyrskassa, og pengene fra staten kan forhåpentligvis bidra til at flere barn og unge kan være aktive, påpeker varaordfører Tommy Smedtorp (Sp) og gruppeleder Elin Såheim Bjørkli (Ap).

Samtidig påpeker de at frafallet er et dystert bakteppe for en problem som krever ekstraordinær innsats.

– Det haster med å sette inn tiltak, for når barn først slutter med en aktivitet er det ofte vanskelig å få dem tilbake. Kommunepolitikerne er innstilt på fortsatt å ta ansvar for denne utfordringen, sier de.