Gartnerhallen anker dommen mot revisor i svindelsak

ÅSNES: Gartnerhallen mener at revisoren er medskyldig i svindelsaken som en åsnesbonde og en regnskapsfører nå sitter inne for. Derfor anker de saken inn for lagmannsretten.