Går sammen for å få fart på næringslivet i Odalen

Odalsfondet skal få fart på lokalt næringsliv. Nå går kommunene og lokalbanken sammen om en ny støtteordning.