I desember skal fylkestinget fatte en beslutning om Hedmark i praksis skal si ja til sammenslåing til en ny region i Innlandet, eller om begge fylkene skal bestå som i dag.

Utredningen som fylkestinget har bedt om skal vurdere fordeler og ulemper ved en sammenslåing, og skal også si noe om konsekvensene for framtidige inntekter hvis Innlandet blir et storfylke.

Ut fra vurderingene som kommer fram i utredningen skal det i desember-tinget legges fram et vedtak for fylkestinget både i Hedmark og Oppland om å inngå et eventuelt prinsippvedtak om sammenslåing eller om fylkeskommunene skal fortsette med samme organisering som i dag.

I vedtaket fra fylkestinget heter det også at samarbeidet med andre fylker som Hedmark har felles grense med skal videreutvikles.

Det var tirsdag at fylkestinget i Hedmark vedtok å utrede mulighetene for sammenslåing. Onsdag fattet fylkestinget i Oppland et tilsvarende vedtak.