Fullt opprør i barnehagen - foreldre er bekymret

Flere ansatte skal ha sagt opp og styret i Oppstad gårds- og naturbarnehage SA har trukket seg. Kommunen har fått flere telefoner fra bekymrede foreldre.