Appen Smittestopp skulle være et sentralt verktøy i kampen mot koronaviruset. Nå har Folkehelseinstituttet (FHI) fått varsel om midlertidig forbud mot datainnsamling i appen fra Datatilsynet. Nå blir alle innsamlede data fra appen slettet.

Datatilsynet mener datainnsamlingen knyttet til enkeltmennesker er en uforholdsmessig inngripen så lenge oppslutningen om appen er såpass liten og smittespredningen i samfunnet relativt lav. Folkehelseinstituttet er uenig, og FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener tvert imot at det er nettopp nå appen er nyttig. For å hindre en oppblussing av smitte er det viktig med effektiv og rask varsling og smittesporing,

Smittestopp-appen ble lansert 16. april, og var omdiskutert fra første nedlasting. Regjeringen oppfordret oss alle til å laste ned, men mange var skeptiske. Ikke alle ønsker å laste ned en app som kan spore hvor du er og hvem du har vært i kontakt med. For enkelte yrkesgrupper kan dette åpenbart være problematisk. Sør-Øst politidistrikt var blant dem som ba sine ansatte om ikke å laste ned appen. Det kan åpenbart også være private grunner til at man ikke ønsker å kunne bli sporet.

Målet var at 60 prosent av oss skulle laste ned appen, dette ble ansett som nødvendig for å få full effekt. Fasit per i dag er at 1,6 millioner har lastet den ned, og at 600.000 er aktive brukere av appen, skriver NTB. Mindre enn ti personer hadde ved inngangen til juni fått sms om at de har vært i nærheten av en smittet person. En ekspertgruppe konkluderte i mai med at sikkerheten og personvernet ikke er godt nok ivaretatt i appen.

Når spørsmålstegnene er mange og effekten av Smitteappen er omdiskutert, er det klokt av FHI å sette hele prosjektet på vent. Datatilsynet skal passe på at privatlivene våre ikke invaderes av tekniske nyvinninger. Skal «storebror» se oss, må vi være trygge på sikkerheten er ivaretatt og at dataene ikke kan misbrukes. Det gjelder også når formålet er godt.