Gå til sidens hovedinnhold

De kommer med løfte om vår

Artikkelen er over 5 år gammel

EIDSKOG: Du hører dem gjerne lenge før du ser dem fly over himmelen i flotte formasjoner på jakt etter åpne vann og et sted å hvile før de fortsetter videre til hekkeplassene.

Ved Gaustadsjøen i Eidskog holder en flokk sangsvaner til før de skal videre til hekkeplassene sine.

Sangsvanene lever nesten utelukkende av vannplanter og beiter mest på bunnplanter og foretrekker derfor grunne innsjøer med mye vegetasjon.

De hekker på Island og i de arktiske delene av Skandinavia og Russland. I Norge hekker de helst i Finnmark og Troms, men enkelte hekkende par er blitt observert så langt sør som i Østfold.

Hekkingen foregår i myrer og sumpområder, helst ved åpent vann. Sangsvanene er svært sky i hekketiden og både begge kjønnene hjelper til med reirbyggingen, som ofte blir benyttet flere år på rad.

Hekkingen begynner i april eller mai og hunnen legger 4 til 6 egg som ruges i 30 dager før de klekkes.

Utover høsten blir de ofte værende på hekkeplassen til isen legger seg hvoretter de trekker sørover. Vestvågøy i Lofoten har en vinterbestand som varierer fra 110–200 individer, men hovedsakelig trekker de ned langs kysten av Sør-Skandinavia, Danmark og Nord-Tyskland.

Bestanden som hekker på Island overvintrer på De britiske øyer. De overvintrer enten i isfrie innsjøer og elver eller i lune saltvannsbukter med god bunnvegetasjon.

I Norge er bestanden av sangsvaner mange ganger større under overvintringen enn den er i hekkeperioden. Så snart isen går vender fuglene tilbake til hekkeområdene.

Voksne sangsvaner har en helt hvit fjærdrakt og blir normalt omkring 150 cm lange og med et vingespenn rundt 235 cm og vekten 8–15 kg. Det er ikke lett å se forskjell på kjønnene. Ungfuglene har grå fjærdrakt og lyserødt nebb.

Både når de flyr og svømmer kan sangsvanene gi fra seg kraftige trompetaktige lyder. Sangsvane er en av tre svanearter som lever i Norge. De to andre artene er knoppsvane og dvergsvane.

Husker du denne fra i høst? Glåmdalens fotograf Ole-Johnny Myhrvold var mer opptatt av svanene enn av ordføreren han skulle filme:

Ikke lett å intervjue ordfører Knut Hvithammer når en flokk sangsvaner kommer i flukt. Video: Ole-Johnny Myhrvold og Lars Fogelstrand

 

Kommentarer til denne saken