Foreninger i pur glede for pengedryss

KONGSVINGER/ODAL: De jublet og klappet, hoppet og danset, og trodde nesten ikke sine egne ører.