– Å, herre min hatt! Å, langt inn i granskauen! Fytte hælvete!

Hullet ble for lite da Cato Pettersen fikk fast en 6,7 kilo tung ørret på pilkestikke på Mjøsa. Broren Vidar måtte hjelpe til å få den opp.