– Syl­vi bør over­ta hvis Siv trek­ker seg

Tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tant Per Roar Bred­vold me­ner Frp er best tjent med å trek­ke seg ut av re­gje­ring. Og skul­le Siv Jensen vel­ge å trek­ke seg som le­der, bør Syl­vi Listhaug over­ta som par­ti­le­der, iføl­ge Bred­vold.