Framtida så dyster ut, og Per Ivar så ingen annen utvei enn å legge ned. Så kom drømmebeskjeden

Nytt deltids-brannmannskap skal på plass i løpet av høsten.