Målet er å kunne åpne det meste som har vært stengt under koronakrisen, sa statsminister Erna Solberg og regjeringens andre representanter på pressekonferansen klokka 18.00. Det satses på tilnærmet normal tilstander med det meste åpent fra 15. juni, men det forutsetter at vi fortsett overholder smittevernreglene med rengjøring og avstand.

1. juni kan fornøyelsesparker åpne, det kan også utesteder uten matservering (de med matservering har allerede fått grønt lys) – alle må uansett fortsatt følge reglene for smittevern, med en meters avstand.

Fra da av kan også skolesvømming starte igjen. Treningssentre og badeland må vente på ytterligere avklaring.

Fra i dag er det også lov å samles 20 sammen i privat regi, og ikke bare fem. Dermed kan 17. mai-frokosten gå sin gang, og man kan samles i andre sosiale sammenhenger i hjemmene. 17. mai-treff kan også skje der det er maksimum 50 deltakende og det er en ansvarlig arrangør. Men barnetog blir det ikke, men korps kan underholde.

Også idrettslagene kan starte opp igjen med aktiviteter for barn og unge, der opptil 20 kan samles, men med en meters avstand.

Seriespill i norsk toppfotball fra 16. juni.

På offentlige steder kan nå inntil 50 samles med god avstand, fra 15/6 økes dette til 200. Men det forutsetter en ansvarlig arrangør som har oversikt over dem som er til stede.

Når det gjelder ferieplaner, kommer regjeringen med informasjon om hvordan vi kan feriere innenlands, den 15. mai. Utenlandsferier kan de foreløpig ikke si noe om. Det avhenger ikke bare av situasjonen i Norge, men i de respektive landene – hvordan koronautviklingen blir, og karantenebestemmelser.

(saken fortsetter under bildet)

– Vi må regne med at det blir litt inkonsekvent for noen i disse dagene framover. Vi kan ikke innfri alle gode ønsker for alle mulige ordninger, da kan vi måtte stenge ned igjen hvis det blir en oppblomstring av viruset igjen, sa statsministeren.

 • Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:
 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller. Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som endel av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren. Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.
 • Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
 • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden.
 • I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.
 • Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:
 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20.
 • Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne. Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning.
 • Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning.
 • Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.


 • Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:
 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.
 • Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:
 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften