Arild Bjerke ble hedret med NFFs Honorære Lederstipend i forbindelse med Indre Østland Fotballkrets' ting på Elverum i helga.

50-åringen har vært en frontfigur for fotballgruppa i Brandval i mange år som trener og etterhvert leder.

– Litt overveldende

Hovedpersonen selv la ikke skjul på at han syntes prisen var en en stor ære å motta.

– Det var litt overveldende. Når du sitter på kretsstinget og veit at alle som sitter der har gjort like mye eller mer enn meg, så blir det litt vanskelig å ta imot prisen.

– Men samtidig er det selvsagt morsomt å bli satt pris på, selv om det definitivt er flere som burde bli hedret for utrolig mange dugnadstimer innenfor idretten generelt og fotballen spesielt. Men det er vel først og fremst et tegn på at jeg begynner å bli gammel, sa Bjerke til Glåmdalen med et bredt smil.

Han har sittet som leder for Brandval de siste ti årene, og har ingen planer om å gi seg.

– Det stod i begrunnelsen at jeg fikk stipendet for mye uegennyttig arbeid. Det stemmer til en viss grad, men samtidig synes jeg selvsagt det er morsomt å gjøre denne jobben. Vi er en fin gjeng som sitter sammen med meg i styret, og jeg kan ikke få fullrost jobben de gjør.

– Jeg er vokst opp med en far som har vært leder både i fotballgruppa og i idrettslaget, og fotball er noe som har preget hele livet mitt. Derfor har jeg sagt ja til å ta et nytt år som leder. Brandval er et lite sted, og det er ikke mange som melder seg til tjeneste, så da fortsetter jeg i vervet.

Gir et lavterskel-tilbud

– Hvordan ser du på Brandvals framtid som fotballklubb?

– Vi er en breddeklubb som skal gi et lavterskel-tilbud til flest mulig. Vi har startet opp nye lag de to-tre siste årene, og det er gledelig, men det er samtidig sånn at det stopper opp litt etter at ungene har spilt 7'er- eller 9'er-fotball.

– Nå har vi imidlertid inngått et samarbeid med Brane om å stille G11-og G12-lag, og det er veldig gledelig. På den måten får enda flere muligheten til å være i aktivitet, og det er primæroppgaven for oss i et lite lag.

Stipendet inneholdt forøvrig et diplom, og en sjekk på 2500 kroner.

Juryens begrunnelse for at Arild Bjerke ble tildelt stipendet, var som følger:

«Mottar lederstipendet for sitt arbeid i og for fotballen gjennom Brandval IL. Etter sin aktive spillerkarriere har han viet svært mye av sin fritid til klubben. Han ble valgt som leder i 2006, og er fortsatt leder. Selv om Brandval IL er en forholdsvis liten klubb, og rekrutteringsgrunnlaget ikke er stort, har klubben et godt tilbud både til barn, unge og voksne. Arild har ledet klubben til å bli en viktig samfunnsaktør i den lille bygda, og når klubbens fotballgruppe nevnes er det hans navn som først dukker opp. Han er en foregangsfigur og alltid positiv – en egenskap som nok bidrar til klubbens gode aktivitet – og han nedlegger et stort arbeid til uegennyttig innsats.»