Fortviler: - Vi har nok bekymringer med korona, om ikke dette skulle komme på toppen

36 medarbeidere rammes av vannlekkasjen i Kongsvinger svømmehall.