Stor vårflom betyr flom på oransje nivå.

NVE oppdaterte sin vårflomanalyse 15. april, og i store deler av landet må man altså forberede seg på slike flommer.

– Et viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Det er også viktig å åpne og rense avløpsveier for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn, ifølge Engen.

Årsaken til flomfaren er store snømengder i høyden. Hvor stor vårflommen faktisk blir, er svært avhengig av været.

Rask temperaturstigning og snøsmelting i kombinasjon med nedbør øker sannsynligheten for at vårflommen blir stor, mens saktere temperaturstigning og lite nedbør reduserer sannsynligheten, opplyser NVE.