I forrige uke (uke 49) var det kun 0,5 prosent av legekonsultasjonene i primærhelsetjenesten som dreide seg om influensalignende sykdom, melder Folkehelseinstituttet.

Totalt 31 pasienter er innlagt med influensasykdom, hvorav 23 med influensa A og åtte med influensa B.

Folkehelseinstituttet betegner nivået av influensalignende sykdom som svært lavt, men antall påviste tilfeller er økende, spesielt gjelder dette på Sørlandet.

I Aust-Agder oversteg i forrige uke andelen influensalignende sykdom terskelen for at man kan betegne det som et utbrudd. Også i Trøndelag har andelen sykdomstilfeller økt den siste uken.

Folkehelseinstituttet tror et utbrudd nå nærmer seg og understreker at personer i målgruppene (gravide, barn, eldre, personer med svekket immunforsvar) bør vaksinere seg snarest for å kunne oppnå beskyttelse.

Det er sammenlagt sendt ut over 1 million doser influensavaksine denne sesongen, noe som er langt mer enn noen tidligere sesong.