– Økt forsvarsaktivitet på Haslemoen vil være jackpot for Våler

Hun er optimist og jobber hardt for at Haslemoen igjen skal bli en leir Forsvaret vil satse på. Tilbakemeldingene fra nettopp Forsvaret og departementet er positive. – Får vi noe i havn i dette prosjektet, vil det være jackpot for Våler. Ja, for hele Solør og også ha betydning i nasjonal sammenheng.