Gå til sidens hovedinnhold

Fikk svar fra de lokale politikerne

Artikkelen er over 5 år gammel

SØR-ODAL: Siste uke før valget har Pepper fulgt Ingeborg Julsrud da hun fikk mer konkrete svar fra politikerne på det hun selv lurte på.

Førstegangsvalg

Ingeborg har nå etter fire uker fått vite mer om hva alle de forskjellige partiene mener, hun har tatt velgerhjelp og fikk vite etter den hva hun burde stemme.

Denne uken ønsket hun konkrete svar, og gjennom Pepper fikk hun anledning til å stille spørsmål direkte til politikerne. Egentlig ønsket Ingeborg svar fra Høyre og Arbeiderpartiet i Sør-Odal, men da Høyre ikke svarte endte hun med å sende spørsmål til Senterpartiet i stedet.

Spørsmålene Ingeborg ønsket å stille var om lokale problemstillinger hun hadde plukket opp under skoledebatten som hun ønsket å få utdypet nærmere.

Arbeiderpartiets Knut Hvithammer og Senterpartiets Heidi Hitland svarte Ingeborg.

Om tilflytting

Første spørsmålet var om hvordan partiene la til rette for at flere skulle flytte til Sør-Odal.

Etter å ha lest gjennom begge partienes svar mente Ingeborg at begge partiene tenkte mye av det samme om viktigheten av boligbygging, markedsføring utad om nærheten til Oslo og Gardermoen og selvfølgelig betydningen av lokale arbeidsplasser.

Likevel hadde Ingeborg inntrykk av at det virket som om Ap hadde mer konkrete tiltak klart enn det Sp hadde.

Kommunesammenslåing

Ingeborg spurte om hva de mente var fordelene med kommunesammenslåing, og om de mente det var best å tenke mot sør eller nord.

Her var begge partier klare på at hvis det skulle bli sammenslåing, skulle det holdes folkeavstemning først.

– Ja, dette er veldig bra. La innbyggerne få bestemme dette, kommenterte Ingeborg.

Tredje spørsmål var om skole for de yngste, som i det siste har vært et ganske sårt tema i Sør-Odal.

Her var det delte meninger. Senterpartiet vil ha en stor grunnskole på Skarnes med 1.–10. klasse samlet.

– Nei, dette er jeg ikke enig i. Ikke storskole, var kommentaren.

Arbeiderpartiet ville heller gå sammen med foreldre og elever og finne en løsning alle hadde tillit til. Dette var en løsning Ingeborg hadde mye mer sansen for.

Spørsmålet om lærlingplasser var derimot noe som virket

vanskeligere å ha håndgripelige løsninger på for både Hitland og Hvithammer. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener kommunen bør stå for å opprette flere plasser.

– Dette er ikke godt nok, er Ingeborgs første kommentar etter å ha lest svaret.

Hun mener at flere partier enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke har gode løsninger på problematikken. Noen partier sier det skal legge til rette for at alle skal få det, mens andre mener dette ikke holder. Ingeborg ønsker at politikerne skal komme med et klart svar på hva de skal gjøre for å sørge for å gi alle lærlinger en lærlingplass.

– Eventuelt ville jeg ha hatt svar på hva de har tenkt å gjøre med de lærlingene som ikke får noen plass.

Bompenger

Ingeborg ville også benytte anledningen til å spørre om bompenger.

Både Sp og Ap var mot at lokalveiene og sideveiene skal belastes, og at man kun skal betale for nytten man har av nye E16.

– Dette er jeg enig i. Dessuten mener jeg at ordningen med bompenger over Galterud kunne vært håndtert på en helt annen måte.

Det siste spørsmålet var et spørsmål som satte forskjell på de to partiene. «Dersom dere vinner valget, hva er første saken som skal bli kjempet for?».

Senterpartiet ville legge til rette for bygging av en ny skole på Skarnes, for å få barna inn på en skole og ikke forbli i brakker.

Arbeiderpartiet var klare på at det første som måtte gjøres var å få orden på økonomien, slik at utgifter sto likt med inntekter. Her var Ingeborg enig.

– Når man sørger for at man har økonomien til å gjøre det man har lovet å gjøre, bygger man mer tillit til velgerne enn å bare love ting, sier Ingeborg.

Pepper har fulgt Ingeborg i fire uker under hennes forberedelser til valget. Å være førstegangsvelger og å skulle sette seg inn lokalpolitikken kan være en smørje.

Klar for valg?

Det ser imidlertid ut til at Ingeborg har rukket å bli nokså sikker i sin sak før hun skal slippe sin aller første stemmeseddel ned i valgurnen.

Men at det har vært vanskelig er det derimot ingen tvil om. For å si det med hennes egne ord: «Stem på det partiet du er minst uenig med, ikke det du er mest enig med».

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.