Første utbetaling av Sparebankstiftelsens koronafond - av nesten tre mill. er kun 225.000 delt ut til lokale lag og foreninger

Nærmere tre millioner kroner er nå tildelt lag og foreninger som har hatt tapte inntekter på grunn av koronasituasjonen. Av disse er kun 195.000 kroner gitt til lokale lag foreninger. Det er fortsatt mulig å søke Stiftelsen om støtte.