En del ansatte i Innlandet fylkeskommune bruker i dag det meste av arbeidstiden på sommeren til å reise rundt i fylket for å inspisere tilstanden på fylkesvegnettet. NTNU og Innlandet fylkeskommune skal de neste årene forske på om inspeksjonen av fylkesveger kan gjøres med bruk av videokamera og maskinlæring (kunstig intelligens).

Kan gi jevnligere inspeksjoner

Tradisjonelt gjennomføres inspeksjoner av vegnettet med en spesiallaget målebil med kameraer, GPS og laserscanner som kjører gjennom vegnettet en gang pr. år. I tillegg utfører driftsseksjonen og entreprenører manuelle registreringer året rundt.

Forskningsprosjektet vil sammenligne resultatene fra en tradisjonell undersøkelse med resultatene fra kameraer plassert i fem busser som så blir analysert med maskinlæring.

Utviklingen av algoritmene for maskinlæring skal personell kalibrere, slik at digitale øyne blir nærmest mulig de trente øynene til byggeledere og kontrollingeniører.

– Dersom bruk av kamera i busser gir tilstrekkelig kvalitet, kan dette være en stor fordel. Fylkeskommunen har ansvaret for nær 7.000 kilometer veg, og busselskapene som kjører i oppdrag for fylkeskommunen kjører jevnlig på 80 prosent av dette vegnettet. Med kameraer plassert i bussene, kan vi derfor jevnlig få inn bilder som viser tilstanden på vegene. Dette er nyttig ettersom mange skader på vegene oppstår i løpet av få uker. Prosjektet vil også se på om kunstig intelligens kan analysere bildene slik at en får identifisert hull og nødvendige vedlikeholdstiltak på et tidlig stadie, sier prosjektleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune, før hun fortsetter:

– En slik omlegging av tilstandsvurderingen av fylkesvegnettet vil bidra til et bedre informasjonsgrunnlag til våre ansatte for å prioritere tiltak og vurdere hvilket tiltak som er best. På den måten effektiviserer vi driften og får mer vei for pengene.

6,6 millioner fra Forskningsrådet

Forskningsprosjektet om bruk av videokamera og kunstig intelligens er et samarbeid mellom NTNU og Innlandet fylkeskommune.

Forskningsrådet har gitt 6,6 millioner kroner i støtte til prosjektet, mens NTNU og fylkeskommunen totalt bidrar med litt over tre millioner kroner.

Forskningsprosjektet vil pågå til mars 2025. Nå i 2022 jobber forskerne med utvikling av algoritmer, og målebilen til samferdsel kjører ukentlig over utvalgte pilotstrekninger. Sommeren 2023 vil vi kjøre en større pilot med kamera på busser. Går alt etter planen kan vi implementere i fullskala sommeren 2025.