Forandring fryder?

Det er vel ikke mange gater i vårt distrikt som har gjennomgått så store forandringer som Glommengata. Bildet er fra rundt 1973 og fortsatt er det noen som mener at man burde ha bevart de gamle trebygningene.