Derfor graver de her

KONGSVINGER: Arbeidet med å grave ned høyspentlinja gjennom Lia går som på skinner. Entrepenøren ligger godt foran framdriftsplanen. Mandag skal man bore seg under riksvei 2 ved Tajevegen - og utstyret er alt på plass.