Trafikklærer Knut Einar Kvisla ved Kongsvinger og Smedtorp trafikkskole AS forteller at det som forvirrer folk mest er de reglene som gjelder traktor og bil med henger.

Sjekk vognkortet

– La oss ta bil med tilhenger og førerkort klasse B som er bil opp til 3500 kilo, sier Kvisla og henter fram vognkortene.


– For det første må man ikke blande aktuell totalvekt, altså det bil og henger veier fysisk der og da, med tillatt totalvekt. Bil og tilhenger må ikke gå over 3500 kilo tillatt totalvekt til sammen, sier Kvisla.


–I vognkortet står det at bilens totalvekt er 2250 kilo og hengeren på 2000 kilo. Det blir til sammen 4250 kilo og du kan ikke kjøre dette med klasse B-førerkort, sier Kvisla.


– Men hvis bilen har en tillatt totalvekt på 3500 kilo, så kunne man kommet opp i 4250 kilo lovlig, forteller han og gir oss en grei huskeregel.


– Har du en tilhenger med tillatt totalvekt på 750 kilo, er du på trygg grunn. Men har den mer enn 750 kilo tillatt totalvekt, da sjekker du vognkortet, sier han.


– Hvis du vil utvide førerkortet, har du to muligheter. Klasse B 96 lar deg kjøre bil pluss henger med til sammen totalvekt 4250 kilo. Men igjen, sjekk vognkortet, for du kan aldri gå over totalvekten, understreker Knut Einar Kvisla.


Kurset består av to timer teori om sikring av last pluss fem timer obligatorisk kjøring.


– Så har vi den andre muligheten som er klasse BE, bil med henger, sier Kvisla.


– Det gir deg rett til å kjøre 7 tonn tillatt totalvekt til sammen, altså 3500kg bil og 3500kg tilhenger, sier han og kommer med et tips fra Statens vegvesen:


– De har laget en app som heter bil og henger. Der kan du enkelt sjekke om du kjører lovlig ved å taste inn bil- og hengernummer, sier Kvisla.

Traktor med henger

– Traktorer har vi mye av i distriktet vårt, og der er det også endel begrensninger i forhold til fart og vekt, noe mange ikke er klar over, forteller Knut Einar Kvisla.


Allerede som 16-åring kan man ferdes langs veien med traktor om man har førerkort klasse T. Da kan man kjøre traktor opp til 40 kilometer timen og med en tillatt totalvekt på 25 tonn.


– Men har du hatt førerett i to år, forsvinner vektgrensa. Det vil i praksis si 40 kilometer i timen og 50 tonn, som er maks vekt på kjøretøy i Norge, sier Kvisla.


Har du hatt førerkort i to år eller fylt 21 år, kan du ta et sju timer kurs og få utvidet førerett opp til 50 kilometer i timen. Da vil det stå T141 på førerkortet.


– Har du kjørt opp for bil med henger, BE, kan du kjøre traktor i 40 kilometer timen og maks 25 tonn. Utvider du til T148, kan du kjøre i 50 kilometer timen, men fortsatt bare 25 tonn. Tok du sertifikat før 2005, kan du kjøre traktor med henger ubegrenset med både fart og vekt, bare ikke over 80 kilometer i timen, sier Knut Einar Kvisla.