Føreren i 20-årene ville ikke havne i politiets søkelys - det hadde han god grunn til