- Jeg tror ikke folk flest tenker over hvor det havner etterpå

Gravferdsetaten har i samarbeid med Mester Grønn tatt grep for å redusere restavfallet ved norske gravlunder.