Gå til sidens hovedinnhold

Inviterer til folkemøte

Lokalpolitikerne ber austmarkingene om å få innspill:

Artikkelen er over 5 år gammel

KONGSVINGER: Torsdag kan alle austmarkinger fortelle lokalpolitikerne hva bygdefolket er mest opptatt av.

– Vi vil møte innbyggerne ute i grendene, og få en dialog alle kan delta i. Planen er å gjennomføre folkemøter flere steder rundt i kommunen i løpet av året, forteller Øystein Hanevik (Miljøpartiet De Grønne) og Ole Martin Knashaug (Ap).

Det er torsdag kveld at de to lederne for henholdsvis komité for kultur, integrering og miljø og komité for by og næringsutvikling inviterer til folkemøte i Arstun i Austmarka sentrum for å diskutere aktuelle saker.

Aktuelle temaer

Dagsordenen er i utgangspunktet åpen, men politikerne har allerede i invitasjonen antydet noen aktuelle temaer som bør tas opp: Vei/kollektivtrafikk/internettforbindelse, næringsutvikling, boliger, flyktninger og integrering lokalt.

De spør også om Austmarka ønsker å beholde ungdomsskoletilbudet som i dag.

– Vi ønsker å involvere innbyggerne mest mulig, og vi vil lytte til alt som kommer fram. Det er vår oppgave å skape utvikling ikke bare i sentrum av kommunen, men også i utkantene, poengterer de to.

Integrering

Øystein Hanevik (MDG) er ekstra engasjert når det gjelder arbeidet med å få integrert flyktninger og asylsøkere.

– Små lokalmiljøer kan egne seg godt til slike prosesser, men det er selvsagt svært viktig å ha med seg de som allerede bor der i dette arbeidet. I utkantene er det mange småbruk og landbrukseiendommer som i dag ligger helt eller delvis brakk. Kan det være en god løsning for alle at noen av dem som kommer hit til landet plasseres ute på disse brukene for å skape ny aktivitet? undres Hanevik.

Han nevner også at bygdas pizzarestaurant er lagt ned. Å få en ny driver med utenlandsk bakgrunn kan være en mulighet for å få et nytt serveringstilbud.

Må følge opp

Ifølge Knashaug handler dette ikke bare om å få innspill og synspunkter, men politikerne ønsker også at folkemøtene skal gi synlige resultater.

– Fase to av denne prosessen blir å følge opp med aktiv handling. Vi får helt sikkert ikke gjort noe med alle ønsker som kommer opp, men da får vi prioritere det som er viktigst, sier han.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.