Slåstad er først ute; allerede tirsdag til uka kommer en hel delegasjon fra kommunen for å få innblikk i hva lokalbefolkningen ser for seg som en god etterbruk av skolebygningen:

– Viktig mulighet

– Jeg håper at flest mulig møter opp og kommer med sine ideer. Jo flere som kommer, jo bedre.

Det er de som bor i grendene som best vet om behovet, sier John Kristian Strand, kommunikasjons- og næringskoordinator i Sør-Odal kommune.

Med seg til møtene har han ordfører Knut Hvithammer, grenderådsleder Finn Martinsen, kommunalsjef for teknikk og næring, Ann Helen Stangnes, rådmann Toril Gundersen og planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss.

– Vi er i startfasen, og ønsker å finne ut hva som trengs. Ingen løp er lagt, så dette er en viktig mulighet for folk til å komme med sin mening, sier Strand.

Fra skoleåret 2019/2020 blir skolene som kjent lagt ned, og storskolen på Skarnes åpner. Grendemøtene settes i gang såpass tidlig nettopp for å være «føre var» med å skape liv i grendene også når skolene ikke lenger er et ankerfeste.

Stort engasjement

Grendelagene vil også informere om sitt arbeid, og grenderådet er paraplyorganisasjonen for grendelagene:

– Kommunen har en formell avtale med grenderådet, møtene og videre arbeid med etterbruken av skolene skal munne ut i en plan som skal til politisk behandling og så legges ut på høring, sier Strand.

Ved noen av skolene er samfunnshuset en integrert del av skolen, andre steder ikke. Dette er også noe en må ta hensyn til når framtida for grendene diskuteres.

– Det har vært noen kritiske røster til at grendeskolene ble vedtatt lagt ned. Venter dere at det kommer opp igjen ved de lokale grendemøtene?

– Temaet på møtet er etterbruk av grendeskolene, ikke nedleggelsene. Vi opplever at det er et stort engasjement ute i grendene, og mange positive folk.

Dermed håper og tror jeg at møtene blir konstruktive. Vi ønsker å spille på lag, og å satse på grendene, som er viktige for kommunen, sier Strand.

Work-shop

Og det legges opp til aktiv medvirkning under grendemøtene:

– Informasjonen tar ikke så lang tid. Hovedfokuset på møtene er å komme i dialog med innbyggerne gjennom en workshop, for å få flest mulig ideer på bordet, sier Strand.

Slåstad er først ute 19. september, så følger Ullern 26. september, Disenå 3. oktober og Sander 17. oktober. Møtene er åpne for alle.