Folk flytter til regionen: Men vi må lage flere barn

Når innbyggertallet I Kongsvingerregionen økte med 29 i fjor, var det innflytterne som bidro. Det fødes for få barn. Hele regionen har fødelsunderskudd, og i Kongsvinger var dette underskuddet 64. Stadig blir det færre solunger; minus 88 i 2019.