Folk etterspør andre varer i krisetider: – Vi har flere kunder enn det vi vanligvis har

Plantasjen har merket vridning i hva folk handler nå som vi lever i en unntakssituasjon.