Feberen – altså temperaturen på jorda – er fortsatt stigende. Det kan få enorme konsekvenser. Men det er fortsatt håp. Og vi kan alle bidra.

Å bremse den globale oppvarmingen handler både om teknologisk utvikling, politisk handlekraft og de hverdagslige endringene hver og en av oss er villige til å gjøre for å ivareta planeten.

Ifølge den nye rapporten fra FNs klimapanel lever rundt tre milliarder mennesker under forhold som gjør dem svært sårbare for endringer i klimaet.

«Det er vanskelig å stoppe oppvarmingen på 1,5 grader, og rapporten viser at hver tidels grad betyr en stor forskjell for mennesker og natur», sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, melder NTB. Heldigvis legger hun til: «Det er fortsatt mulig å hindre dramatiske klimaendringer».

Den global oppvarmingen har allerede følbare konsekvenser i form av mer ekstreme hetebølger, lange tørkeperioder, mer ekstremnedbør og stigende havnivå. Både landbruk, matproduksjon, bosetningsmønstre, migrasjon, økosystemer og truede arter kan bli sterkt påvirket dersom temperaturen fortsetter å stige, fremholdes det i rapporten.

Områder i Afrika, Asia, Latin-Amerika og små øystater trekkes fram som spesielt utsatte for klimaendringer. Land og folk som fra før av er fattige, risikerer igjen å måtte betale den høyeste prisen. Rike land i kjøligere strøk, som Norge, ligger an til mildere, direkte konsekvenser, men de indirekte ringvirkningene er uoversiktlige og potensielt store.

Lykkes vi ikke med å bremse temperaturstigningen, kommer vi til å føle det på kroppen alle sammen.

«Det kan bli politiske konsekvenser og enorme migrasjonsstrømmer som det kan bli vanskelig å håndtere», sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Konsekvensene av klimaendringer kan destabilisere økonomien, og føre til alvorlige sammenbrudd i verdikjedene, påpeker Eide overfor NTB.

FN-rapporten druknet, naturlig nok, litt i nyheter fra krigsherjede Ukraina. Men når Russland forhåpentlig er ute av nabolandet om ikke så lenge, vil klimatrusselen måtte rykke fram i folks oppmerksomhet igjen. For trusselen er stor, om enn ikke så akutt som den Putin står for.