Flytter: – Trenger ikke lenger å være til stede ved alle grenseovergangene

Åsnes tollkontor flytter fra svenskegrensen til det nye beredskapssenteret i kommunesenteret Flisa.