Selv om de fleste syrere kan regne med å få oppholdstillatelse, prioriterer UDI å behandle sakene til dem som med større sannsynlighet vil få avslag på søknaden.

– Per i dag er det slik at grupper med høy andel innvilgelser må vente, mens grupper med høy andel av avslag prioriteres, sier presserådgiver Vibeke Schjem i UDI.

– Grunnen til denne prioriteringen er at vi ønsker å gi tydelige signaler til asylsøkere som ikke har et beskyttelsesbehov. Disse skal også gjennom klagebehandling i UNE, og derfor er det viktig å holde den samlede ventetiden nede og unngå at de får en tilknytning til Norge. Vi mener at vi gjør riktige prioriteringer i dagens situasjon, men vi skjønner veldig godt at det er vanskelig for dem som må vente lenge, sier hun.

Blir ofte permanent

– De fleste syrere får midlertidig oppholdstillatelse. Men viser ikke erfaring at midlertidig opphold blir permanent?

– Det stemmer at de fleste syrere som kommer nå får innvilget flyktningstatus, og en midlertidig oppholdstillatelse. Denne tillatelsen gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Man kan få permanent oppholdstillatelse etter tre år. Det er sjelden at vi ikke gir permanent opphold etter tre år. Denne tidsperioden har nå regjeringen foreslått å utvide til fem år, svarer Schjem.

Bare i august kom det over 2.300 asylsøkere til Norge. Dette er det høyeste tallet for en enkeltmåned siden Bosnia-krigen på 90-tallet. Den opprinnelige prognosen for 2015 var 11.000 asylsøkere, slik nivået har ligget på de siste årene.

UDI mener nå mellom 14.000 og 16.000 asylsøkere er mer realistisk, men anslaget er usikkert. Bare i første uka i september kom det 753 nye asylsøkere til Norge.

UDI har pr. 9. september inngått sju avtaler om i alt 900 midlertidige overnattingsplasser for asylsøkere for å avhjelpe den akutte flyktningsituasjonen. Døgnprisen varierer fra 765 kroner til 1.350 kroner inkludert måltider.

– Bryter ikke sammen

– Hvis utviklingen fortsetter, er det fare for at hele mottakssystemet bryter sammen?

– Det norske mottakssystemet kommer ikke til å bryte sammen på grunn at det store antallet asylsøkere, men det er en utfordrende situasjon, medgir Schjem.

Hun opplyser at det ved månedsskiftet satt 5113 personer med oppholdstillatelse i mottak som venter på bosetting.