Kristin Jenssveen og Hans Vegard Hals ble tatt svært godt imot av de 60 flyktningene som for øyeblikket oppholder seg på Opaker gård.

– Sammen med våre meget gode ansatte og Jenssveen/Hals ønsket vi å skape noen øyeblikk hvor man får oppleve godhet og varme formidlet gjennom vakker musikk, sier Henrik Mohn.

– Mange av dem har vært gjennom forferdelige uker og måneder, og det betyr mye å få lov til å finne en form for ro hos oss, og oppleve slik musikk, legger Mohn til.

Det var Kristin Jenssveen selv som tok initiativ til konserten. Hun har vært levende engasjert i flyktningkrisen, og står bak en stor innsamling av klær og utstyr.

Denne fikk enormt stor oppslutning, og det gamle bakeriet i Roverudgata 18 ble raskt fullt.

Les mer her: Kristin har hjertet på rett plass

– Det finnes noen magiske øyeblikk, hvor vi alle er like, hvor vi alle føler tilhørighet og nestekjærlighet. Takk til gjester og flyktninger for at vi ansatte fikk dele dette med dere - i vakre Grue, så langt unna krig og fordervelse som man kan komme, avslutter Mohn, som tar imot flyktninger både på Slobrua og Dæsbekken i tillegg til Opaker gård.