Siden nyheten om at det kommer flyktninger til Opaker gård ble kjent søndag, har det rådet usikkerhet om hva avtalen mellom UDI og Henrik Mohn innebærer.

Grue-ordfører Niels F. Rolsdorph ble opprørt over at kommunen ikke var informert av UDI, og tok selv kontakt med regiondirektøren mandag.

Les også: – Kommunen ikke informert av UDI om asylmottak på Opaker gård

I en e-post til ordføreren forklarer regiondirektør Eirik Eide ved regionkontor Øst at det er fullt ved ankomsttransitten i Oslo, Refstad transittmottak.

UDI kan ikke utvide med flere senger, og har derfor kortsiktig behov for flere sengeplasser andre steder.

Her kommer Opaker gård inn i bildet.

– Vi har vært nødt til å inngå en avtale med private overnattingsleverandører for å tilknytte flere senger til Refstad Ankomstransitt i Oslo.

Avtalen vi har inngått med hotellleverandøren i Grue kommune er derfor ikke en avtale om mottaksdrift, men kun et overnattingstilbud hvor asylsøkerne skal oppholde seg noen få dager før de flyttes videre til et transittmottak, forklarer Eide i e-posten til Rolsdorph.

Han forteller videre at flyktningene har fått helsesjekk og tuberkulosesjekk på Refstad, og at alle andre behov skal dekkes av mottaket i Oslo.

Grue kommune skal ha fått beskjed av driftsoperatør om at det kommer 30 beboere til mottaket mandag ettermiddag eller tidlig kveld.

Les den første saken: Opaker gård blir flyktningmottak