– Dette er en akuttfase, og vi har lyst til å bidra. Utlendingsdirektoratet klarer ikke å innkvartere alle flyktningene som kommer i de ordinære mottakene, og har derfor bedt om hjelp fra private i en overgangsperiode, sier Henrik Mohn.

På vegne av firmaet Blodstrupmoen Medical Equipment har han derfor inngått en avtale med UDI om å innkvartere flyktninger, hovedsakelig fra Syria, ved Opaker gård i Grue. Avtalen med UDI gjelder i første omgang i to måneder, men kan bli forlenget.

 

Maksimalt 120

– De siste ukene har flyktningstrømmen til Norge økt langt mer enn myndighetene hadde forutsett, og derfor er behovet for et sted å bo akutt akkurat nå.

 Vi regner med at flyktningene har behov for fra én til sju dager hos oss før UDI klarer å få bosatt dem i ordinære mottak, sier Henrik Mohn.

Det er Refstad transittmottak i Oslo Opaker gård skal avlaste ved å bosette flyktninger de nærmeste to månedene.

– UDI disponerer nå overnattingsplassene ved Opaker gård, og maksimalt kan vi ha 120 boende her samtidig, sier Henrik Mohn, som ser på de nyankomne mer som gjester enn som flyktninger.

– Vårt firmas visjon er å redde liv og bry oss, og vi skal jobbe humanitært, sier Mohn, som legger til at naboer og andre er blitt orientert i den grad det har vært mulig på den korte tiden.

Ordføreren ble opprørt

Etter at nyheten om at det kommer flyktninger til Opaker gård ble kjent søndag, rådet det en stund usikkerhet om hva avtalen mellom UDI og Henrik Mohn innebærer. Grue-ordfører Niels F. Rolsdorph ble opprørt over at kommunen ikke var informert av UDI, og tok derfor selv kontakt med regiondirektør Eirik Eide i UDI region øst mandag.

Les også: – Kommunen ikke informert av UDI om asylmottak på Opaker gård

 

I en e-post til ordføreren skriver regiondirektøren blant annet:

– Avtalen vi har inngått med hotelleverandøren i Grue kommune er ikke en avtale om mottaksdrift, men kun et overnattingstilbud hvor asylsøkerne skal oppholde seg noen få dager før de flyttes videre til et transittmottak.

Les også: – Ikke en avtale om mottaksdrift

Han forteller videre at flyktningene har fått helsesjekk og tuberkulosesjekk på Refstad, og at alle andre behov skal dekkes av mottaket i Oslo.

Ordfører Niels-F. Rolsdorph hadde et oppklarende møte med eierne av Opaker gård i ettermiddag.