UDI kom med forespørselen for kort tid siden, og mottaksleder Jon Ivar Bergersen har sagt ja til å huse 36 mindreårige, såkalte EMA-flyktninger.

Trenger aktiviteter

– Når vi ser flyktningstrømmen som velter inn over Europa i dag, er det klart vi må stille opp. Dette er en samfunnsdugnad vi alle kan og bør ta del i, sier Jon Ivar Bergersen.

– Har mulighetene

Ordfører, rådmann og politietat er informert, og mottaket vil være operativt fra 15. oktober. Hvilke land flyktningene kommer fra, er ikke avklart, men pr. nå kommer det flest unge enslige fra Eritrea og Afghanistan.

– Men slik flyktningsituasjonen i verden utvikler seg nærmest fra time til time, kan dette endre seg, sier Bergersen.

– Kongsvinger kommune er robust, og gjør godt arbeid for flyktningene som allerede er her. Vi har sykehus, politi, et sentrum flyktningene kan ferdes i og treffe folk. Alt ligger til rette. Dette klarer vi!

Det er en midlertidig kontrakt som nå skrives med UDI, og de unge guttene kan bli boende i inntil ett år.

– Vi trenger ikke barneklær og bamser, for å si det sånn. Vi trenger at folk og organisasjoner tar kontakt og kanskje tilbyr en plass eller to på trening, musikkskole eller lignende. Golfklubben har på egen kjøl tatt kontakt for å tilby aktiviteter, og flere idrettslag er på banen. Det er fint, for det disse ungdommene trenger, er aktiviteter og samvær med andre. De er i en svært sårbar situasjon, på flukt fra krig og fattigdom, men samtidig er de tenåringer med de samme tankene og behovene som våre «egne». Ikke gå rundt dem på gata, gi dem et smil, sier Bergersen.

Over 20 arbeidsplasser

Han har fått NAV Glåmdal og Kongsvinger med på laget når det gjelder å finne de rette menneskene som skal jobbe med og for de unge flyktningene. Det vil være folk på jobb 24 timer i døgnet, med minst 14 årsverk fordelt på 22 ansatte.

– Forrige uke rekrutterte vi nye ansatte til Haslemoen-mottaket. Vi har god kompetanse på å finne de rette folka til en slik jobb. Dette handler ikke bare om utdannelse, men personlig egnethet, sier Hans Petter Aarstad og Lars Vidvei fra NAV.

Blir færre totalt

– Vi regner med å fylle opp mottaket temmelig raskt. Vi skal ta imot og de som kommer hit på flukt uten sine foreldre, gi dem god veiledning og hjelp i hvordan de skal håndtere hverdagen her, enten de blir kort eller lenge, sier mottaksleder Bergersen.

De 36 skal bo på mottaket som i dag huser rundt 60 andre flyktninger. Disse vil få tilbud om bosted andre steder i glåmdalsregionen eller på Østlandet, i påvente av å bli bosatt i en kommune, eller få svar på asylsøk.

Det blir dermed totalt færre flyktninger bosatt på mottaket i Kongsvinger det neste året, men de som kommer, har andre behov for oppfølging og hjelp, også fra lokalsamfunnet.