Det har fått mange til å reagere. Så vel forretningsdrivende langs gata som representanter for funksjonshemmede reagerer og gir uttrykk for at en slik utvikling vil bli et hardt slag.

Det vil helt sikkert bli et av de heteste temaene når det er åpent informasjonsmøte om forslaget til arealplan i Rådhuskinoen kulturhus torsdag kveld. Ove Johnny Dybendal ved tekniske tjenester i Åsnes kommune beroliger med at det ikke vil skje.

– Vi skjønner at det å fjerne gateparkeringen og gratisparkeringen vil føre til et ramaskrik, sier Dybendal.

Psykologisk effekt

– Jeg har lest gjennom dette i forslaget til plan, og det er ingen tvil om at man er inne på tanken og ideen om å fjerne parkeringen langs gata. Det er så at man kan ha en drøm om en tilnærmet gågate, men der er vi ikke i dag. Og så lenge Kaffegata er en del av fylkesveg 206, vil det heller aldri bli det. Som forretningsdrivende er det klart jeg må reagere på at det i hele tatt er lansert en tanke som dette. Nå tror jeg nok at politikerne skjønner dette og lar oss få beholde gate- og gratisparkering. Det har virkelig vært en av handelssenteret store styrker, sier Terje Husebæk i Fargerike Flisa.

Han peker også på den psykologiske effekten det har at det står biler parkert langs gata. Det viser at det er trafikk i forretningene. Og det er udiskutabelt at et slik bilde gjør det ekstra interessant for andre å stoppe opp, mener Husebæk.

– Det er i alle fall helt sikkert at det er mindre fristende for folk å stoppe og gå inn på et sted som ser øde og lite besøkt ut. Jeg er ikke i tvil om at parkering langs Kaffegata er så viktig for Flisa at hvis den tas vekk, må vi vurdere hvor vi skal drive forretning. Vi leverer varer som kan veie ganske tungt, og det vil ikke friste folk å måtte bære tungt over lang avstand. Men jeg tror nok at dette løser seg til det beste, sier Terje Husebæk.

Flisa er viktig

Ifølge Ove Johnny Dybendal ved tekniske tjenester i Åsnes vil det altså løse seg til beste for handelsstanden.

– Vi er selvsagt klar over at parkering langs gata og gratis parkering har vært en av handelssenterets store styrker. Det blir nok ikke aktuelt å gjøre om på dette. Nå er planen ute til høring, og det vil bli tatt hensyn til høringssvarene, sier Dybendal.

Han understreker at Flisa sentrum med omegn er det kanskje aller viktigste delen av arealplanen og den videre utviklingen i kommunen. Blant annet er man spent på hva vegmyndighetene vil si til at kommunestyret har vedtatt at framtidig riksveg 2-trasé blir der vegen går i dag. I forslaget til arealplan er det også lagt inn boligutbygging i området nordøst for riksvegen der vegvesenet har hatt en plan om ny riksvegtrasé i 40 år, men aldri kommer til bygging av ny veg.

Et konfliktområde kan dette bli uansett ettersom kommunen med forslaget om bolig- og næringsbygg legger opp til nedbygging av den beste dyrkingsjorda på Flisa.

Andre spennende momenter i forslaget er å flytte bussterminalen og taxi fra dagens plassering til området mellom Victoria Hotell og Idrettsvegen.

Høringer og videre justeringer av planforslaget vil foregå mest trolig ut 2018 før det blir politisk behandling og vedtak etter det.

Få nyhetene rett på din mobil

Trafikkaos? Storbrann? Ny ordfører? Nå kan du bli varslet om de viktigste nyhetene fra Glåmdalen direkte på din mobiltelefon.

Det er enkelt og det er helt gratis.